Miroslav Činč

Doc. dr. Miroslav Činč Dobitnik Minařikovega odličja leta 1992     Potencialni viri: Mojca Gobec, Mila Božič, Andrej Ferlan, Nada Irgolič, Breda Kosirnik, Aleš Krbavčič, žena, hči; arhiv Murska Sobota, arhiv Ljubljana (vojaška bolnišnica)   Povzetek Kakovostnik po duši. Kakovost zdravil je prvi pogoj, da so ta lahko tudi varna in učinkovita. Kakovost je brezpogojna,…

Fedor Pahor

SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUSTVO   Mr.ph.  Fedor PAHOR ŽIVLJENSKI  IN DELOVNI OPUS 25.4.1978     Rojen 1.12.1920 v Ljubljani.  Gimnazijo je obiskoval  v Ljubljani  in maturiral 1939.  leta. Še  isto leto se je vpisal  na Sveučilištu v Zagrebu na takratno Filozofsko fakulteto Farmaceutski  odsek.  Med vojno je moral študij  prekiniti in je delal  kot asistent v…

Albin Podvršič

Življenjepis  za mr.  Podvršiča.     Rojen  v  febr.     1905  v  Vipolžah  v  Goriških  Brdih.   Po  končani  maturi  na  idrijski  gimnaziji,   sem se leta 1925  vpisal na  farmacevtsko  fakulteto  v  Padovi,  kjer  sem  diplomiral  leta 1930. Ker  so  bili  izgledi  zaposlitve  za  zavedne  Slovence slabi (zlasti  se  za  tiste,   ki  so  delovali  v …