Sekcija za zgodovino farmacije

Farmacija ima v Sloveniji močno tradicijo, ki se pretaka iz preteklosti v sedanjost in v prihodnost. Sekcija za zgodovino farmacije ohranja zgodovinski spomin v našem prostoru.

Sekcija za zgodovino farmacije je bila ustanovljena na skupščini Slovenskega farmacevtskega društva maja 2014 v Portorožu, Slovenija.

Člani ustanovnega odbora: Breda Kosirnik, Branko Morenčič, Marija Brenčič, Karlina Turk, Monika Sonc, Barbara Razinger, Andreja Čufar, Irena Debeljak, Maruša Hribar, Nina Pisk, Metka Štefančič in sklicateljica Darja Frankič

Predsednica: Darja Frankič

Vabimo vse kolege in kolegice, ki imajo kakršno koli informacijo, podatek ali vedenje o dogodkih, ki bi bili zanimivi za zgodovino farmacije na Slovenskem, da nam ga posredujejo. Vso gradivo, ki nam ga boste poslali, bomo shranili za nadaljnjo obravnavo. Pišite nam na: darja.frankic@gmail.com.

AKTUALNO

Napovedujemo

Mednarodni simpozij Farmacevtske zbirke
DATUM: september 2024

Pregledujemo

Uredniški odbor pregleduje prispevke:

 • Boris Andrijanič,
 • Štefan Predin,
 • Marija Žemva,
 • Niko Jesenovec,
 • Mirko Kmet,
 • Fernanda Burdych in
 • Sonja Bobič.
pomembne_osebnosti

Pomembne osebnosti farmacije na Slovenskem - 1. knjiga

VSEBINA:

 • Uvodne misli
 • Predgovor
 • Franc Minařik
 • Bohuslav Lavička
 • Utrinek iz Lavičkove zbirke
 • Dušan Karba
 • Pavle Bohinc

utrinki_iz_zgodovine

Utrinki iz zgodovine farmacije na Slovenskem - 1. knjiga

VSEBINA:

 • Predgovor
 • Zgodovina farmacije na slovenskem v okviru FFA
 • Vloga farmacije v transfuzijski medicini od leta 1945 do 1995
 • Etični in deontološki standardi v farmaciji na Slovenskem: etična načela farmacevtskih delavcev
 • Zgodovina zdravstva na Slovenskem do začetka 21. stoletja

PRILOGE:

 1. Seznam farmacevtskih zbirk
 2. Seznam publikacij
 3. Seznam diplomskih in magistrskih nalog