Farmacevtske muzejske zbirke na Slovenskem

Ažurirano maj 2017.

Foto: spletna stran LEK d.d.

Lavičkova zbirka (Ljubljana)
Gre za največjo tovrstno zbirko pri nas, ki je prikaz zgodovine lekarništva in zdravljenja ter zgodovine naravoslovnih in medicinskih znanosti. Razstavljena je v tovarni zdravil Lek, Verovškova ulica 57 Ljubljana, ki je tudi njena lastnica. Zbirko izjemnega kulturnega, izobraževalnega in znanstvenega pomena je Vlada RS na pobudo uprave Leka na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) leta 2002 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 98/02). Obsega 402 knjigi in 500 predmetov.

Foto: spletna stran FFA

Farmacevtska zbirka Fakultete za farmacijo (Ljubljana)
Zbirka obsega eksponate Fakultete za farmacijo, ki so jih v preteklosti zbirali po posameznih katedrah, lekarnah in laboratorijih, ter nekaj starega knjižnega gradiva in zbirko farmakopej.

Foto: Miha Kukovec

Minařikova zbirka (Maribor)
V Pokrajinskem muzeju Maribor, Grajska ulica 2, Maribor, je druga največja zbirka po velikosti pri nas. Razstavljeni predmeti so iz stare Minařikove lekarne in drugih lekarn iz Maribora ter preostalih lekarn severovzhodne Slovenije. Danes šteje več kot 1200 eksponatov. Leta 2010 so zbirko preuredili v novo stalno razstavo Ars pharmaceutica – umetnost lekarništva. Farmadent v Mariboru ima bogato lekarniško zbirko v poslovnih prostorih v Minařikovi ulici 6.
Javni zavod Lekarna Ljubljana
Javni zavod Lekarna Ljubljana v svojih depojih hrani večjo in lepo urejeno lekarniško zbirko. Celotna zbirka je shranjena v vitrinah na upravi zavoda, Komenskega 11, Ljubljana.
Lekarniško pohištvo Emilije Fon (Ljubljana)
Veledrogerija Salus, Litostrojska cesta 46, Ljubljana, ima postavljeno lekarniško pohištvo, narejeno za nekdanjo lekarno Emilije Fon, izdelano po načrtih Jožeta Plečnika
Pomurski muzej Murska Sobota (Beltinci)
Pomurski muzej Murska Sobota ima v Beltincih stalno razstavo lekarniške zbirke, ki jo sestavlja gradivo iz starih lekarn v Beltincih in Murski Soboti.
Pokrajinski muzej Koper
Pokrajinski muzej Koper ima postavljeno stalno lekarniško zbirko, poimenovano po prvi lekarni v kraju Alla Fenici. Razstavljena je v pretorski palači, Kidričeva ulica 19, Koper.
Lekarniška zbirka mr. ph. Janeza Kristana (Logatec)
Stalna lekarniška zbirka vsebuje 479 predmetov lekarniške dediščine. Razstavljena je v prostorih Lekarne Logatec v tamkajšnjem zdravstvenem domu.
Javni lekarniški zavod Celjske lekarne
Javni lekarniški zavod Celjske lekarne ima na upravi zavoda, Miklošičeva ulica 1, Celje, stalno razstavo starega lekarniškega posodja in pribora, tehtnic, uteži in drugih starih lekarniških predmetov.
Muzej novejše zgodovine v Celju
Muzej novejše zgodovine v Celju, Prešernova ulica 17, Celje, ima razstavljen lekarniški ambient, ki priča o tradiciji celjskega lekarništva.
Lekarne Olimje pri Podčetrtku
Zelo lep primer ohranjene kulturne dediščine je lekarna Olimje pri Podčetrtku, ki je znana po izrednih stenskih poslikavah. Je v samostanu pavlincev in danes velja za slovenski biser.