O Sekciji za zgodovino farmacije

NAMEN

Sekcija za zgodovino farmacije pri Slovenskem farmacevtskem društvu:

  • promovira pomen zgodovine farmacije za osebnostno rast in razvoj stroke
  • usposablja  magistre farmacije in farmacevtske tehnike za raziskovalno in znanstveno delo na področju zgodovine
  • organizira  strokovna  srečanja
  • informira strokovno in laično javnost

VIZIJA

Z medgeneracijskim sodelovanjem pri spoznavanju in razumevanju našega poklica želimo utrditi ugled in pripadnost farmacevtski stroki.

Sekcija je doslej organizirala:

  1. Strokovno izpopolnjevanje z naslovom Arhiv: zakladnica ali smetišče ( 2015)
  2. Strokovno  srečanje  z naslovom Ogled Lavičkove zbirke, (2017),
  3. Strokovno srečanje z naslovom: Po poti mariborskega lekarnarja F. Minařika.(2018)
  4. Obisk  farmacevtskega muzeja v Baslu, arhiva tovarne La Roche ( 2019)

Članstvo v sekciji se počasi povečuje. Konec leta 2020 je imela 38 članov.

Računalniška grafika je avtorsko delo Mitja Melanška.

Naslovnica Sekcije za zgodovino farmacije v centralnem delu prikazuje peščeno uro, ki ponazarja čas, ki teče in povezuje preteklost s prihodnostjo. Povezave ponazarjajo vretenasti elementi računalniške grafike, v katero je vpeta peščena ura. Ponazaja celico v fazi delitve, s čimer poudarja naravoslovni značaj farmacevtske stroke. Na levi strani so prikazani nekateri najprepoznavnejši predmeti kot simboli farmacevtske stroke, slika na desni pa predstavlja farmacevtske oblike ali celice, kar spet poudarja naravoslovni značaj farmacevtske stroke in obenem naše osnovno poslansvo skrbi za zdravje in kakovost življenja.