Publikacije

Člani sekcije za zgodovino farmacije smo si zadali nalogo popisati publikacije, ki popolno ali vsaj delno osvetljujejo razvoj farmacevtske stroke v drugi polovici 20. stoletja. Pripravili smo seznam publikacij, farmacevtskih muzejskih zbirk in diplomskih nalog iz zgodovine farmacije z naše Fakultete za farmacijo.

Preberi več

Pri zbiranju gradiva smo ugotovili, da so po drugi svetovni vojni pisci večinoma podajali zgodovinski pregled razvoja posameznih institucij, stanovskih združenj ali področij farmacije. To je bil čas, ko je bilo nemoralno omenjati delo posameznika, kajti veljalo je nenapisano pravilo, da vse ustvarja naše ljudstvo. Izjeme so bile le politične osebnosti. V vsaki stroki, tudi v farmaciji, pa so bili vedno posamezniki tisti, če to želimo priznati ali ne, ki so se za »stvar« izpostavili in bili odločnejši v svojih prizadevanjih. Verjetno za to, ker so zavestno ali nezavedno nosili v sebi poslanstvo vizionarstva.

Na začetku sedemdesetih let 20. stoletja so se začeli premiki v družbenoekonomskem in kulturnem okolju. To je bil verjetno vzrok za ustanovitev komisije za podeljevanje Minařikovih priznanj pri SFD posameznim farmacevtom za strokovno in znanstveno raziskovalno delovanje.

V drugem letu delovanja sekcije smo se člani odločili, da bomo sistematično zbirali nova vedenja o posameznih pomembnih osebah v farmaciji in spoznanja o posameznih izsekih iz razvoja farmacije ter jih nato na strokovnih srečanjih predstavili in tudi objavili.

Na prvem strokovnem srečanju sekcije za zgodovino farmacije, 13. septembra 2016, smo v prvem sklopu predstavili štiri osebnosti naše farmacije: magistra Franca Minařika, magistra Bohuslava Lavičko, prof. Dušana Karbo in prof. Pavla Bohinca.

V drugem sklopu smo za celovitejše razumevanje razvoja farmacije predstavili posamezne časovne izseke dogajanj na različnih področjih farmacije.
Po odločitvi izvršilnega odbora Slovenskega farmacevtskega društva, 15. marca 2017, se v domeni sekcije za zgodovino farmacije izdata dve ločeni publikaciji za prvi in drugi sklop.

Želimo si, da bi vsebine zbirk spodbudile mlajše kolegice in kolege k raziskovanju zgodovine farmacije v Sloveniji, kar bi nedvomno pripomoglo k uveljavljanju avtonomnosti farmacevtske stroke v naši družbi.

utrinki_iz_zgodovine

Utrinki iz zgodovine farmacije na Slovenskem - 1. knjiga

VSEBINA:

 • Predgovor
 • Zgodovina farmacije na slovenskem v okviru FFA
 • Vloga farmacije v transfuzijski medicini od leta 1945 do 1995
 • Etični in deontološki standardi v farmaciji na Slovenskem: etična načela farmacevtskih delavcev
 • Zgodovina zdravstva na Slovenskem do začetka 21. stoletja

PRILOGE:

 1. Seznam farmacevtskih zbirk
 2. Seznam publikacij
 3. Seznam diplomskih in magistrskih nalog

pomembne_osebnosti

Pomembne osebnosti farmacije na Slovenskem - 1. knjiga

VSEBINA:

 • Uvodne misli
 • Predgovor
 • Franc Minařik
 • Bohuslav Lavička
 • Utrinek iz Lavičkove zbirke
 • Dušan Karba
 • Pavle Bohinc