Zgodovinska bibliografija

Ažurirano maj 2017.

SEZNAM PUBLIKACIJ
Seznam nekaterih publikacij o razvoju farmacije s poudarkom na drugi polovici 20. stoletja na področju Slovenije

Ažurirano maj 2017.

1. Minařik F. Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila, SFD, 1971
2. Več avtorjev ZBORNIK spominski simpozij ob 100-letnici Minařikovega rojstva, SFD,
1987
3. Predin Š. Minařik in njegova dela, Mariborske lekarne, 1987
4. Predin Š. Mariborski lekarnarji skozi stoletja, Mariborske lekarne, 1994
5. Predin Š. Olimska lekarna biser Slovenije, Mariborske lekarne, 1995
6. 50-letnici Slovenskega farmacevtskega društva, Farm vestnik 2000; 51
7. Predin Š. Minarikova zbrana dela I, Mariborske lekarne, 2000
8. Predin Š. Minarikova zbrana dela II, Mariborske lekarne, 2002
9. Ambrožič M, Brenčič M. Lekarništvo na slovenski obali po letu 1954, Lekarništvo
na Primorskem, SFD Primorska podružnica, 2004
10. Balkovec M. Farmacija na Dolenjskem, SFD Dolenjska podružnica, 2003
11. Predin Š. Almanah, Koroške lekarne, 1997
12. Več avtorjev: Lekarništvo na Primorskem, SFD Primorska podružnica, 2004
13. Lovišček L. Letopis 1962-2002, Mariborske lekarne, 2002
14. Kosirnik B. Zgodovina in razvoj lekarništva na Gorenjskem, Gorenjske lekarne, 2008
15. Predin Š. Almanah razvoja lekarništva v Prekmurju, Pomurske lekarne, 1985
16. 10- letnica Lekarniške zbornice Slovenije, Lekarništvo, 2003, 1-2
17. Štiri desetletja študija farmacije in klinične biokemije, Ljubljana 2000
18. Zbornik ob 50-letnici celovitega študija farmacije na Slovenskem, Ljubljana 2010
19. Kosirnik B. Zgodovinski pregled razvoja lekarništva v Kranju, Kranjski zbornik 2015
20. Valič Fabčič V.,Vodičar J., Obreza A., Zavetnika lekarnarjev in zdravnikov Sv. Kozma
in Damjan v slovenski umetnosti, SFD, 2016.

SEZNAM DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG S PODROČJA FARMACEVTSKE ZGODOVINE NA FFA
Ažurirano maj 2017.

PREDIN, Štefan. Analiza položaja javnih lekarn, lekarnarjev in farmacevtov v družbi v Avstro-Ogrski monarhiji in Jugoslaviji v letih 1850-1950 (področje farmacevtskih znanosti) = An analysis on the position of public pharmacies, apothecaries and pharmacists in the society in Austro-Hungarian monarchy and Yugoslavia betweenthe years 1850/1950 : magistrska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Magistrske naloge, M138/02). Ljubljana: [Predin Š.], 2002. 204 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1132657]

TROJER, Maja. Lipičeva topografija Ljubljane in zdravila za dr. Franceta Prešerna = Lipič›s topography of Ljubljana and medication for dr. France Prešeren : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 2170). Ljubljana: [Trojer, M.], 2006. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1971569]

VIDOVIČ, Ines. Pregled razvoja živosrebrovih zdravil = The development of mercury based medicaments : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1680). Ljubljana: [Vidovič I.], 2002. 92 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1125489]

ŠIFRAR, Jaka. Zgodovina lekarništva na Celjskem v arhivskih virih = The history of community pharmacies in the Celje region with emphasis on archival documents. Ljubljana: [J. Šifrar], 2014. V, 63 f., fot. http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/magistrske/2014/Sifrar_Jaka_mag_nal_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 3780977]

HITI, Sandra. Terminologija zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi v Synonima Pharmaceutica iz leta 1925 = Terminology of active ingredients and excipients in Synonima pharmaceutica from the year 1925 : univerzitetni program farmacija. Ljubljana: [S. Hiti], 2016. VI, 63 f., tabele. http://www.ffa.uni-lj.si/docs/defaultsource/ knjiznica-doc/diplomske/hiti_sandra_dipl_nal_2016.pdf?sfvrsn=2.  [COBISS.SI-ID 4209521]