Mozaik zgodovine farmacije na Slovenskem

Člani sekcije za zgodovino farmacije smo pri zbiranju gradiva ugotovili, da so po drugi svetovni vojni pisci večinoma podajali zgodovinski pregled razvoja posameznih institucij, stanovskih združenj ali področij farmacije. Zato smo se odločili, da pričnemo z zbiranjem informacij in podatkov o razvoju posameznih področij farmacije pretežno za drugo polovico 20. stoletja. Želimo si, da bi vsebine zbirk spodbudile mlajše kolege in kolegice k raziskovanju zgodovine naše stroke, kar bi nedvomno pripomoglo k uveljavljanju avtonomnosti farmacevtske stroke. In ne pozabite, historia magistra vitae.

 

ZGODOVINA FARMACIJE NA SLOVENSKEM V OKVIRU FFA
prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
VLOGA FARMACIJE V TRANSFUZIJSKI MEDICINI OD LETA 1945 DO 1995
Nada Irgolič, mag. farm., spec.
ETIČNI IN DEONTOLOŠKI STANDARDI V FARMACIJI NA SLOVENSKEM: Etična načela farmacevtskih delavcev
Mag. Karlina Turk, mag. farm.
Predstavitev razvoja farmacije v monografiji ZGODOVINA ZDRAVSTVA NA SLOVENSKEM DO ZAČETKA 21. STOLETJA
Irena Debeljak, mag. farm.